Wappme producerar appar åt Wideco

Wappme har nu börjat producera olika appar åt sitt systerföretag Wideco.
Den första appen som lanseras inom kort är WDOappen.

Wideco utvecklar och marknadsför övervakningssystem för felsökning på isolerade rörledningar typ fjärrvärme-,fjärrkyla- och oljeledningar. De intelligenta enheterna som ansluts till ledningarna styrs via en central mjukvara. Kunderna loggar in till mjukvaran som körs via Widecos hosting system, WiDetect Online.

Då mycket felsökningar på ledningar sker ute i fält kommer WDOappen att underlätta för kunderna för att snabbt kunna ansluta till en viss enhet och utföra olika mätningar.

WDOappen är just nu under utveckling och lanseras inom några månader.